PF Kongelund

Foreningen PF Kongelund på Amager valgte Miljøskærms bæredygtige løsning, da lokalplanen pålagde foreningen at trafikstøjen skulle dæmpes for beboerne tættest på den trafikerede Kongelundsvej. Miljøskærm installerede en 100 meter lang og 2,5 meter høj støjskærm af planker af genanvendt plast med en vægt på 31 kg/m2, der afløste det eksisterende trådhegn. Dermed sikres en effektiv […]

Ny støjskærm i Vallensbæk

Miljøskærm har installeret en ny støjskærm langs Sdr ringvej i Vallensbæk kommune, – et stykke op ad vejen fra den støjskærm vi installerede ud for Broksøvej i 2016. Den nye skærm står ud for Højstrupparken og kommer til at flankere den nye letbane, der sammen med en dobbeltrettet cykelsti anlægges syd for Vallensbæk station. Skærmen […]

Hvad sker der med udtjente vindmøllevinger ?

Hvad sker der med udtjente vindmøllevinger ?  Mange har sikkert aldrig tænkt på det, nogle har set i medierne at de bliver gravet ned (deponeret) og andre antager at de bliver genanvendt da energien er grøn. Det amerikanske medie USA TODAY har undersøgt sagen og fundet frem til at Miljøskærm er blandt de helt få, […]

Støjskærm i Thisted 2020

I forlængelse af den 400 m2 store absorberende støjskærm vi leverede i 2019, leverede Miljøskærm i 2020 yderligere 200 m2 absorberende støjskærme til Tican slagteriet i forbindelse med virksomhedens udvidelse centralt i Thisted. Endvidere leverede Miljøskærm planker af genanvendt plast til støjafskærmning ved de omkringliggende parkeringsarealer. De robuste og vedligeholdelsesfri plastplanker giver en stor dæmpning […]

Bådskrog i Århus bliver til støjskærm i Thisted

Genanvendelse af materialer er afgørende for ejendomsselskabet Olav de Linde i Aarhus. De kontaktede derfor Miljøskærm da de ønskede at et stort glasfiberskrog ikke skulle bortskaffes på traditionel vis, men fortsat gøre nytte ved at blive genanvendt. Skroget havde ligget på kajen i Århus havn siden værftet gik konkurs for mange år siden, og i […]

Skæve boliger i København

Entreprenørselskabet Egen Vinding & Datter ApS (EVD) er kendt for sin store fokus på bæredygtige byggematerialer og valgte derfor Miljøskærms lydabsorberende glasfibermateriale til støjskærmene i forbindelse med ”De skæve boliger” i København. Disse særlige boliger til byens udsatte borgere er blevet til i et samarbejde imellem Københavns kommune og boligselskabet 3B. For at beskytte beboernes […]

Bloomberg Green om Miljøskærm

P1-5 Bloomberg_rev_2Det internationale tidsskrift Bloomberg Green fremhæver Miljøskærms unikke løsninger på det stigende affaldsproblem med vindmøllevinger. I en artikelserie om hvad der sker med udtjente vindmøllevinger, viste Bloomberg Green at store mængder af vinger bliver gravet ned i bl.a. USA. Dette kræver store arealer og den manglende genanvendelse udgør et stigende miljømæssigt problem. se artiklen […]

Støjskærm i Thisted 2019

Bæredygtighed og god indpasning i nærmiljøet var vigtige elementer for Tican slagteriet, da en stor  udvidelse af virksomheden gjorde det nødvendigt at begrænse udbredelsen af støj i det centrale Thisted. Tican valgte derfor Miljøskærm’s bæredygtige løsning til en 400 m2 stor absorberende støjskærm der reducerer støjgenerne for beboerne i det nærliggende villakvarter. Elementerne i den […]

Joller i Halsnæs blev til støjskærme

Miljøskærm genanvendte materialet fra kasserede joller, da Halsnæs kommune i foråret 2019 ryddede op på strandene og indsamlede efterladte og udtjente joller. Skrogene blev samlet sammen hos det lokale genbrugsselskab DeNova og Miljøskærm genanvendte glasfibermaterialet i nye støjskærme. TV2Lorry og DR P4 København kom forbi for at se hvordan det gik til .

DowNLOAD VORES PRESSEMATERIALE

DowNLOAD VORES PRESSEMATERIALE

DowNLOAD VORES PRESSEMATERIALE

DowNLOAD VORES PRESSEMATERIALE

HAVE ANY QUESTIONS ?

CALL US

Call us

(+45) 24 22 37 72

HAR DU NOGEN SPØRSGMÅL?

KONTAKT OS

Tak fordi du downloadede vores pressemateriale!
Tjek din inbox for downloadlinket.