PRODUKTER

Støjskærme dæmper trafikstøj

Udsættelse for trafikstøj er generende og sundhedsskadeligt. Stigende trafikmængder og tiltagende urbanisering medfører derfor et voksende pres på gode og bæredygtige løsninger til reduktion af støjbelastningen i vores nærmiljø.

Støjskærme opstillet langs længere vejstrækninger er meget markante i landskabet, så udover de tekniske krav til akustik og holdbarhed mv, er det ønskeligt at der også stilles krav til skærmens udseende og sammenhæng med omgivelserne.

Tværsnitstegning af absorberende støjskærmskassette

En gitterstruktur på kassettens absorberende side beskytter kernen af lydabsorberende materiale mod mekaniske skader.

Absorberende støjskærm

Vores absorberende støjskærme er baseret på et  akustisk absorberende materiale af genanvendt glasfibermateriale.

Med træbeklædning eller i kombination med andre typer af hegn kan vores støjskærme tilpasses individuelle ønsker og indgå i en god sammenhæng med omgivelserne.

Ved at erstatte traditionelle støjskærme fremstillet af aluminium og mineraluld med robuste genanvendte materialer bidrager vi til at reducere affaldsmængder og efterspørgsel efter nye materialer. Dermed bidrager vi til at øge den cirkulære økonomi, og i tillæg reducere CO2 aftryk og energiforbrug.

Reflekterende støjskærm

Et billigere alternativ til en absorberende støjskærm er en støjskærm bestående af plastplanker af genanvendt plast. Med en vægt på 30 kg/m2 opnås en stor dæmpning af støj med et prisbilligt, vedligeholdelsesfrit hegn, der ikke er modtageligt for graffiti.

Midlertidig støjskærm

Vores støjskærmselementer kan anvendes i midlertidige afskærmninger, f.eks. omkring anlægsarbejder og andre støjende aktiviteter.

Et modulsystem, der let og hurtigt kan sættes op og bruges igen og igen, begrænser omkostningerne og gør det let at reducere støjgener for naboer.

Tekniske egenskaber

Test udført af akkrediterede institutter i henhold til anerkendte standarder dokumenterer, at vores støjskærme med akustisk absorberende materiale af genanvendt glasfiber har egenskaber mindst på niveau med mange eksisterende produkter og opfylder Vejdirektoratets krav.

Videre dokumenterer test af de mekaniske egenskaber af genanvendt glasfiber, at materialet er velegnet til udendørs anvendelse og andre isoleringsformål.

Andre produkter

Miljøskærm ser et stort potentiale for en øget genanvendelse af kasseret glasfiber, der vil reducere behovet for deponi og dermed bidrage den cirkulære økonomi.

Vi har stor fokus på fortsat udviklingsarbejde og arbejder med flere ideer til bæredygtige produkter baseret på genanvendt materiale.

Vores arbejde omfatter innovative isoleringsprodukter og andre anvendelser med kommercielt potentiale.  

DowNLOAD VORES PRESSEMATERIALE

HAVE ANY QUESTIONS ?

CALL US

Call us

(+45) 24 22 37 72

DowNLOAD VORES PRESSEMATERIALE

DowNLOAD VORES PRESSEMATERIALE

DowNLOAD VORES PRESSEMATERIALE

HAR DU NOGEN SPØRSGMÅL?

KONTAKT OS

Ring til os

(+45) 24 22 37 72

HAR DU NOGLE SPØRSGMÅL?

BLIV RINGET OP

Tak fordi du downloadede vores pressemateriale!
Tjek din inbox for downloadlinket.