OM MILJØSKÆRM

MANDEN BAG IDEén 

Med en solid ballast fra en karriere i bl.a. Alfa Laval, Mærsk Olie & Gas og NKT Flexibles har ingeniør Jakob W Nielsen opbygget en omfattende erfaring med projektledelse og produktudvikling i international industri. Jakob har siden 2008 drevet selvstændig virksomhed.

I 2015 grundlagde Jakob virksomheden Miljøskærm® og har for små midler drevet virksomheden frem til et kommercielt stadie og undervejs opnået en række danske og europæiske patenter relateret til genanvendelse af glasfiber.

Historien

Det startede med en undren – en undren over at der trods stærkt stigende anvendelse af glasfiber og massive investeringer i grøn energi fra vindmøller, endnu ikke er udviklet en egentlig genanvendelse af materialet.

At hverken genbrugsselskaber, industrien, forskningsinstitutter m.fl. igennem de mange år vi har kendt og anvendt glasfiber, har udviklet en tilgængelig, kommerciel løsning på genanvendelse. Derfor er det fortsat blevet bortskaffet på  traditionel vis, nemlig ved afbrænding i kraftværker (“energiudnyttelse”) eller nedgravning på lossepladser (“deponi”).

I den tidlige fase gjorde støtte fra bl.a. Miljøstyrelsens MUDP midler det muligt at undersøge og dokumentere egenskaberne af genanvendt glasfiber. Såvel de akustiske som de termiske egenskaber af det genanvendte materiale er rigtig gode, og gør det meget velegnet til anvendelse i støjskærme og andre isoleringsformål.

VIRKSOMHEDEN

Miljøskærm® har selvstændigt udviklet teknologi til genanvendelse af glasfiber fra kasserede vindmøllevinger og udviklet støjskærmsprodukter, baseret på et akustisk absorberende materiale af genanvendt glasfiber.
I juni 2016 blev vores første støjskærm fremstillet af genanvendt glasfiber i rammer af genanvendt plast installeret langs Sdr Ringvej i Vallensbæk. 
Formentlig den første støjskærm fremstillet af over 90% genanvendte materialer og netop materialer, der hidtil er blevet betragtet som vanskeligt genanvendeligt affald.

På en innovativ måde bidrager vi dermed til at reducere to store aktuelle miljøproblemer:

1) Den stærkt stigende mængde af glasfiber- og kompositaffald, der ikke ellers vil blive genanvendt og

2) Generende trafikstøj der stiger i takt med den stadig stigende mængde af biler på vejene og den tiltagende urbanisering


vision

Skabe nye arbejdspladser indenfor grøn vækst gennem nytænkning og innovation

Skabe en virksomhed der tilbyder innovative løsninger på eskalerende miljøproblemer på globalt plan

varemærket Miljøskærm®

Miljøskærm® betegner en bæredygtig støjskærm og et initiativ, der skærmer vores miljø mod stigende mængder af affald, bidrager til at reducere ressourceforbruget – og samtidig skærmer mod generende støj.

DowNLOAD VORES PRESSEMATERIALE

HAVE ANY QUESTIONS ?

CALL US

Call us

(+45) 24 22 37 72

DowNLOAD VORES PRESSEMATERIALE

DowNLOAD VORES PRESSEMATERIALE

DowNLOAD VORES PRESSEMATERIALE

HAR DU NOGEN SPØRSGMÅL?

KONTAKT OS

Ring til os

(+45) 24 22 37 72

HAR DU NOGLE SPØRSGMÅL?

BLIV RINGET OP

Tak fordi du downloadede vores pressemateriale!
Tjek din inbox for downloadlinket.