PF Kongelund

Foreningen PF Kongelund på Amager valgte Miljøskærms bæredygtige løsning, da lokalplanen pålagde foreningen at trafikstøjen skulle dæmpes for beboerne tættest på den trafikerede Kongelundsvej.

Miljøskærm installerede en 100 meter lang og 2,5 meter høj støjskærm af planker af genanvendt plast med en vægt på 31 kg/m2, der afløste det eksisterende trådhegn. Dermed sikres en effektiv dæmpning af støjen for de mest udsatte beboere som fastsat i lokalplanens bestemmelser.

DowNLOAD VORES PRESSEMATERIALE

HAVE ANY QUESTIONS ?

CALL US

Call us

(+45) 24 22 37 72

DowNLOAD VORES PRESSEMATERIALE

DowNLOAD VORES PRESSEMATERIALE

DowNLOAD VORES PRESSEMATERIALE

HAR DU NOGEN SPØRSGMÅL?

KONTAKT OS

Tak fordi du downloadede vores pressemateriale!
Tjek din inbox for downloadlinket.