CIRKULÆR ØKONOMI

Glasfiber

Glasfiber er meget stabilt overfor klimatiske påvirkninger da det ikke nedbrydes ved naturlige processer. Det gør materialet til en problematisk type affald på linje med plastik, men ved anvendelse i udendørs støjskærme er netop holdbarheden en værdifuld egenskab.

Det giver produkter af genanvendt glasfiber en meget lang levetid, og – ikke mindst – kan det lydabsorberende materiale af genanvendt glasfiber efter nedtagning af vores støjskærme på ny indgå i vores produktion af støjskærmselementer.

Vi forudser derfor at kunne tilbyde en returordning for beskadigede eller nedtagne produkter og dermed etablere et sluttet kredsløb af genanvendt materiale. Dette lever op til principperne om cirkulær økonomi i fremtidens ressourcesamfund.

BÆREDYGTIGHED OG
LIVSCYKLUSANALYSE (LCA)

Det genanvendte glasfibermateriale vil i sin levetid som element i et støjskærmsprodukt have erstattet dyrere og fremstillingsmæssigt mere energikrævende materialer, og dermed have bidraget til at reducere samfundets samlede CO2 regnskab.

COWI har analyseret genanvendelsesprocessen for glasfiberens vej fra kasseret materiale til støjskærmselementer og sammenlignet denne med den tilsvarende fremstillingsproces for støjskærmsprodukter fremstillet af aluminium og mineraluld.

COWI konkluderer i sin rapport, at Miljøskærm®’s produkt af genanvendt glasfiber i en ramme af genanvendt plast reducerer miljøbelastningen med ca. 60% af CO2 udledningen og ca. 40% af energiforbruget i forhold de typer af støjskærme der ofte opstilles langs vores motorveje.

En følsomhedsanalyse viser videre et potentiale for yderligere reduktion af såvel CO2 belastning som energiforbrug.

DowNLOAD VORES PRESSEMATERIALE

HAVE ANY QUESTIONS ?

CALL US

Call us

(+45) 24 22 37 72

DowNLOAD VORES PRESSEMATERIALE

DowNLOAD VORES PRESSEMATERIALE

DowNLOAD VORES PRESSEMATERIALE

HAR DU NOGEN SPØRSGMÅL?

KONTAKT OS

Ring til os

(+45) 24 22 37 72

HAR DU NOGLE SPØRSGMÅL?

BLIV RINGET OP

Tak fordi du downloadede vores pressemateriale!
Tjek din inbox for downloadlinket.