Fra vindmølle til støjskærm

I takt med at udtjente vindmøller tages ned og vi ser stadig større investeringer i nye, store vindmølleparker på land og til havs, kommer der markant stigende mængder af kasseret glasfiber fra vindmøller.

Glasfiber er meget holdbart og ender som vanskeligt genanvendeligt affald, der hidtil er blevet bortskaffet til deponi, det vil sige gravet ned, eller til forbrænding. Da glasfiber ikke nedbrydes, vil det ved deponi ligge upåvirket hen i 1.000 år – og afbrænding giver store mængder slagge, der ikke genanvendes.

Miljøskærm har selvstændigt udviklet nyskabende teknologi til genanvendelse af glasfiber fra udtjente vindmøllevinger, der oparbejdes til et akustisk absorberende materiale, som er velegnet til dæmpning af trafikstøj. Vores løsning bidrager til at løse to centrale miljøproblemer ved at reducere den stigende mængde affald, og dernæst genanvende materialet til forbedring af nærmiljøet ved at reducere generende støj.

Vores støjskærme kan tilpasses den enkelte opgave og erstatter dyrere og mere energikrævende materialer. I forhold til traditionelle støjskærme reducerer vores produkter CO2 aftrykket med 60% og energiforbruget med 40%. Videre bidrager vi til den cirkulære økonomi ved at tilbyde at tage vores udtjente produkter retur, da materialet igen kan indgå i nye produkter. 

Hos Miljøskærm er vi stolte af at skabe større trivsel og sundhed i støjplagede områder. At udvise ansvarlighed i forhold til forbruget af råvarer samt bidrage til Danmarks styrkeposition på miljø- og energiområdet gennem innovation og nytænkning.

Se kort video om Miljøskærm på Youtube ved at klikke på dette link

 

 

 

 

Opdateringer

Ny støjskærm i Thisted

Træbeklædt yderside Absorberende inderside I samarbejde med PODA Hegn installerede Miljøs[...]

Joller i Halsnæs

I foråret 2019 ryddede Halsnæs kommune op blandt de udtjente joller der flød på strandene i kommune[...]

WindEurope, Bilbao 2019

Miljøskærm blev inviteret til at fortælle om genanvendelse af vindmøllevinger ved WindEurope's konf[...]

GP Metal

I løbet af sommeren og efteråret 2018 opsatte Miljøskærm lydabsorberende elementer på eksisterende [...]

Sustania

Sustania er dannet af en række filantropiske fonde og virksomheder, der ønsker at fremme bæredygtig[...]