Trafikstøj og genanvendt glasfiber

 

Miljøskærm betegner bæredygtige støjskærmsprodukter baseret på genanvendt glasfiber. Genanvendelsen bidrager til at skåne miljøet for deponering af en stadigt stigende mængde af ikke-nedbrydelige affaldsprodukter som bl.a. glasfiber, og reducerer samtidig behovet for udvinding af nye råvarer.

Over årene er anvendelsen af glasfiber steget støt, og med en øget anvendelse følger med tiden en stigende mængde kasseret materiale, der i dag udgør et stigende miljøproblem.

Samtidig har vi en betydelig miljømæssig udfordring med støj fra trafik, industri og anlægsarbejder mv, der kan være en stor belastning for omgivende boligområder. Undersøgelser og forskning dokumenterer, at udsættelse for støj, udover at være stærkt generende, også har alvorlige helbredsmæssige konsekvenser.

Som den eneste har Miljøskærm® selvstændigt udviklet teknologi og produkter, der bidrager til at løse begge disse miljøproblemer: At fremstille et lydabsorberende materiale af genanvendt glasfiber og anvende dette materiale i støjskærms produkter.

Miljøskærms støjskærmsprodukter har akustiske egenskaber, der er på højde med eller bedre end mineraluld og andre produkter, der almindeligvis anvendes i støjskærmsprodukter i dag. Og anvendt i støjskærme udnyttes netop den egenskab, at glasfiber ikke nedbrydes naturligt, og dermed giver produkterne meget stor holdbarhed.

Se kort video om Miljøskærm på Youtube ved at klikke på dette link

 

 

 

 

Opdateringer

Støjskærmselement udstilles

Plastindustrien indviede den 4. maj udstillingen "Plast i en cirkulær økonomi - sådan gør vi i praks[...]

State of Green

State of Green bringer en omtale af Miljøskærms genanvendelse af kasserede vinger fra DONG. State[...]

Aftale med DONG om Vindeby møllevinger

                Nedtagning af Vi[...]

Video om Vallensbæk projektet

Samarbejdet omkring etableringen af støjskærmen i Vallensbæk er blevet dokumenteret i en kort video.[...]

Støjmålinger i Vallensbæk

Brüel & Kjær målte støjbelastningen for rækkehusene ud mod Sdr. Ringvej i Vallensbæk kontinuert [...]