Mekaniske egenskaber

Prøvning af mekaniske egenskaber er udført hos Teknologisk Institut:

  • Bøjningsstyrke er eftervist i.h.t. DIN/EN 12089: Materialet har en betydelig mekanisk styrke og et sejt brud.
  • Trykstyrke er eftervist i.h.t. DIN/EN 826: Materialet har en stor trykstyrke og tåler permanent belastning som f.eks. fra støbt beton.
  • Hygroskopi: Det limede materiale er ikke vandsugende, og emner udsat for langtidseksponering til fugtmættet atmosfære og helt nedsænket i vand har ikke vist nogen mekanisk nedbrydning af hverken lim eller produktets sammenhæng eller struktur.
  • Brandegenskaber er eftervist i.h.t. DIN4102. Granulatets indhold af polyester/epoxy er brandbart mens det relativt store indhold af glas ikke er brandbart. Brandtest af den limede struktur af granulat har vist, at produktets overflade har en begrænset brandbarhed. Derudover viser materialet en selvslukkende effekt efter afbrænding af elementets overflade og dermed ingen nævneværdig påvirkning af det underliggende materiale.
  • Tilsætning af almindeligt tilgængelige, ugiftige brandhæmmere kan forbedre brandegenskaberne mærkbart. Ved det rigtige valg af brandhæmmer bliver produktet ikke udvasket af vand, og der introduceres ikke nye og ukendte kemiske forbindelser.