Anvendelse til støjskærme

Vindbelastning

Elementerne er vist at have tilstrækkelig stivhed og dermed evne til at modstå vindbelastning i.h.t. DS/EN 1794-1, som er en generel norm til beregning af vindbelastning af bygningselementer.

 

Brandbarhed

I Danmark findes der i almindelighed ingen krav om begrænset brandbarhed af støjskærme, der opstilles langs vejstrækninger i det åbne land.

Limet granulat af genanvendt glasfibermateriale er ikke let antændelig og har en selvslukkende effekt. Dermed er brandbarheden af genanvendt glasfibermateriale sammenlignelig med et plankeværk af kraftige brædder, som der er opstillet utallige af langs vore veje.