Sustania

Sustania er dannet af en række filantropiske fonde og virksomheder, der ønsker at fremme bæredygtighedsdagsordenen. Formålet er at vise at et bæredygtigt liv i dag karakteriseres af innovation, høj kvalitet og attraktive muligheder.

På Sustanias hjemmeside, se link https://sustainiaworld.com, er omtalt en lang række bæredygtige produkter og serviceydelser, nu også Miljøskærms bæredygtige støjskærme; se link https://goexplorer.org/noise-barriers-made-from-upcycled-wind-turbines/