Støjmålinger i Vallensbæk

Brüel & Kjær målte støjbelastningen for rækkehusene ud mod Sdr. Ringvej i Vallensbæk kontinuert døgnet rundt i en 3 ugers periode før opsætning af støjskærmen og igen i en 3 ugers periode efter opsætningen af støjskærmen.

Målingerne er blevet behandlet af Rambøll, der nu har udsendt et notat med resultaterne af målingerne. Resultaterne viser at boligerne på strækningen var støjbelastede inden opsætningen af støjskærmen, dvs udsat for trafikstøj der overstiger grænseværdien L(den) 58 dB. Efter opsætning af støjskærmen er boligerne ikke længere støjbelastede, idet de nu kun udsættes for lidt under L(den) 55 dB.

miljobelastn

Rambøll konkluderer:

“Resultaterne fra målingerne viser, at støjskærmen har medført en markant reduktion af trafikstøjen fra Sdr. Ringvej i haverne bag støjskærmen.

Den opnåede dæmpning på lidt under 7 dB er et godt resultat for en støjskærm på 2 meter. Det skyldes at skærmen står tæt på boligen og den tilknyttede have. Ofte er det nødvendigt at anvende skærme, der er betydeligt højere for at få en tilsvarende effekt”

 

TV2 Lorry bragte et indslag om det, se link: TV2 Lorry 21/9-16