Fra vindmøllevinge til støjskærm

 

Scanned-20-4

 

 

 

 

 

 

 

 

Glasfiber er et fantastisk materiale til mange anvendelser: Det er stærkt og fleksibelt, har rigtig god bestandighed overfor mange miljømæssige påvirkninger, lav vægt – og er oven i købet relativt billigt.

Netop den gode bestandighed og relativt lave pris er dog samtidig materialets svaghed, da en øget anvendelse betyder en større mængde af kasseret materiale og dermed et stigende miljømæssigt problem for vores samfund.

Miljøskærm® projektet tog sin start i sommeren 2011 inspireret af medieomtale af et voksende problem med kasserede vindmøllevinger.

Problemet kom i fokus, da et stort antal af de ældre vindmøller opstillet i 1980’erne må forventes at blive erstattet af større og mere effektive vindmøller. Dette medfører nedtagning og efterfølgende kassering af de tilhørende ældre vinger og andre dele konstruktionsdele fremstillet af glasfiber.

Det anslåede antal af ældre møller, der vil blive erstattet af nye, – og dermed den forventede mængde af glasfiberaffald – gav ganske vist anledning til en del efterfølgende debat. Men uanset antallet af kasserede vinger er disse ikke de eneste produkter, der indgår i den samlede mængde af glasfiberaffald, da blandt andet også lystbåde, flagstænger, karosseridele til biler og bygningselementer mv. fremstilles af glasfiber. Og nye produkter og anvendelser må forventes at komme til hen ad vejen.

Efter at have gennemført en omfattende indsamling af information og tilegnelse af baggrundsviden, blev der med støtte fra Miljøstyrelsen i løbet af 2012 gennemført systematiske undersøgelser og forsøg med fremstillingsmetoder og produktionsteknik af akustiske produkter fremstillet af genanvendt glasfiber.

Fremstillede samlinger og produkter er blevet grundigt undersøgt og efterprøvet på bl.a. Delta og Teknologisk Institut, og relevante mekaniske egenskaber eftervist og dokumenteret i.h.t. almindeligt anvendte normer og metoder.

I 2014 opnåedes der støtte fra Miljøstyrelsen  til gennemførelse af en pilotproduktion af støjskærmselementer. Pilotproduktionen blev afsluttet medio 2016, og opnået viden og erfaringer har givet en rigtig god basis for en kommende kommerciel produktion.