Permanent støjskærm

En permanent opstillet støjskærm langs en vejstrækning er meget synlig i landskabet så udover krav til lydabsorption og holdbarhed, er det naturligt, at der også stilles krav til skærmens udseende og sammenhæng med omgivelserne.

Vejdirektoratet, der står for opsætning af støjskærme langs de danske motorvejsstrækninger og andre statsejede veje, har igennem årene opstillet en række forskellige støjskærme langs trafikerede vejstrækninger. I de senere år har Vejdirektoratet foretrukket en lydabsorberende støjskærm opbygget af aluminiums-kassetter med perforeret frontplade indholdende et lydabsorberende materiale af mineraluld. Denne type støjskærm ses typisk opsat langs motorvejsstrækninger, i det københavnske område bl.a. langs motorringvejen og dele af ring IV.

Landets kommuner er ansvarlige for støjafskærmning langs kommunale veje, og generelt opsætter kommunerne en større variation af typer af lydabsorberende støjskærme end Vejdirektoratet.

Støjskærm med genanvendt glasfibermateriale

En permanent, lydabsorberende støjskærm egnet til opsætning langs en trafikeret vejstrækning kan udmærket være baseret på anvendelse af genanvendt glasfibermateriale.

Permanente støjskærmeDet er dokumenteret at en porøs struktur af limet glasfibermateriale opfylder Vejdirektoratets krav til absorptionsevne for støjskærme, der opstilles langs motorveje i Danmark.

Således vil genanvendt glasfibermateriale umiddelbart kunne erstatte indholdet af mineraluld i en støjskærm. Ved også at erstatte aluminiumskassetterne med kassetter eller rammer af andre materialer , kan der spares både CO2 aftryk og omkostninger. En kassetter eller afstivende ramme kan – alt efter ønsker og kravene til den konkrete anvendelse – fremstilles af mange forskellige materialer f.eks. trykimprægneret træ, metal, plast og fiberforstærkede elementer.

Den absorberende forside af støjskærmselementet kan – ligeledes afhængig af den konkrete anvendelse – beklædes med en porøs dug af polyester eller glasvæv bag en perforeret plade, et stormasket net eller gitterstruktur.

Nedenstående vises nogle kombinationer af udformninger og materialer.

DSC_5273-1

Prototyper med ramme af elementer af genanvendt plast og gitterstruktur fremstillet af genanvendte plastrør.

Glasfiber 3

Prototyper af glasfiber og front med gitterstruktur af hård plast. Den indfarvede polyesterdug imellem det limede glasfibergranulat og gitterstruktur på forsiden giver mange muligheder for brug af farver, strukturer og mønstre og dermed, at en støjskærm kan fremstå med et varieret forløb.

DSC_5205-1

Prototyper fremstillet af Kebony-behandlet træ. Kebony teknologien er udviklet i Norge og forbedrer egenskaberne af nåletræ med en biobaseret væske. Træets cellestruktur ændres permanent og gør træet meget holdbart og derfor velegnet til udendørs anvendelse; se mere på www.kebony.dk

Tværsnitstegning af typisk støjskærmskassette

Kassette glasfiber 2 100115

På kassettens forside har yderst en gitterstruktur, der beskytter mod mekaniske skader.

Imellem gitterstrukturen og pladen af limet glasfibergranulat er indsat et porøst væv, der tillader lydpassage og samtidig beskytter den limede plade.

Kassettens bagside består af en fast plade.