Midlertidig støjskærm

En robust udførsel af lydabsorberende elementer, der tåler en hård håndtering, er velegnede til gentagne opstillinger og nedtagninger af en midlertidig afskærmning af støjende aktiviteter ved f.eks. anlægsarbejder.

Det lydabsorberende indhold af limet glasfibermateriale er et stift, ikke-vandsugende materiale med stor holdbarhed overfor klimamæssige påvirkninger. Elementernes ydre ramme kan med fordel fremstilles af profiler af glasfiber, der har stor mekanisk styrke og samtidig en lav vægt. Sammen med en fast bagplade og en forside med et solidt, stormasket gitter giver det elementerne en stor mekanisk styrke og dermed en lang holdbarhed.

midlertidigElementerne har en begrænset vægt der letter håndteringen, og installationen kan foregå enten manuelt eller med mobilkran.

Den midlertidige støjskærm kan forankres i flytbare betonklodser og de lydabsorberende elementer anbringes i lodrette og vandrette afstivende profiler.

Dette giver et modulsystem, hvor alle støjskærmens komponenter let og hurtigt kan sættes sammen for siden at kunne nedtages og flyttes til en anden anvendelse med et minimum af nødvendige montagetimer.

Systemet vil begrænse omkostningerne til både timelønninger og materialer, da skærmen ikke vil kræve megen tid til hverken opsætning eller nedtagning, og alle komponenter efter endt brug nedtages og anvendes igen ved den næste opstilling.

Dermed kan det også blive lettere at få en entreprenør til at inkludere for opsætning af en støjskærm, der reducerer generne for naboer til et anlægsarbejde.