Livscyklusvurdering (LCA)

Der kan opnås en reduktion på ca. 60% af CO2 udledningen og ca. 40% af energiforbruget ved fremstillingsprocessen af støjskærme af genanvendt glasfiber i forhold til støjskærme fremstillet af aluminium og mineraluld.

Dette er konklusionen i COWI’s analyse af genanvendelsesprocessen for glasfiberens vej fra kasseret materiale til støjskærmselementer; se mere om bæredygtighed under fanebladet “Tekniske Specifikationer”.

 

miljoskaerm_co2miljoskaerm_mj