Materialet

Miljøskærm® har taget udgangspunkt i at kasseret glasfibermateriale i en forarbejdet form kan genanvendes til forskellige isolerende formål. Dette kan være såvel termisk som akustisk isolering.

Forside 2-1Da glasfibermateriale i udgangspunktet er et relativt billigt materiale, der ikke kan smeltes om eller umiddelbart adskilles mekanisk eller kemisk i materialemæssigt rene komponenter, er den grundlæggende udfordring at foretage en tilstrækkelig billig forarbejdning, der muliggør en genanvendelse.

Den nødvendige forarbejdning af det kasserede glasfiber materiale kan foretages med simple mekaniske processer og baseret på anvendelse af almindeligt tilgængelige maskiner, dog med en række særlige tilpasninger. Dermed er det muligt at fremstille isoleringsmaterialer til en pris, der ikke overstiger niveauet for de materialer, der kan erstattes.

Og ikke mindst er den mekaniske proces til fremstilling af isoleringsmateriale af kasseret glasfibermateriale mindre energikrævende end fremstillingen af de materialer og produkter, det kan erstatte.

Perspektivet er dermed, at genanvendelsen af glasfibermateriale udover at reducere behovet for afbrænding og deponering af kasseret materiale samtidig kan reducere det samlede CO2 udslip.