Genbrug af glasfiber – genanvendelse af glasfiber

I daglig tale skelner de fleste af os nok ikke meget imellem om vi snakker om ”genbrug” eller ”genanvendelse” af et materiale eller produkt. Begge ord indikerer at i stedet for at blive kasseret kan der findes en anvendelse for materialet / produktet, så det ikke – umiddelbart ihvertfald – ender som et værdiløst affaldsprodukt.

Ret beset betyder ”genbrug”, at et produkt efter nødvendig reparation, istandsættelse eller tilpasning igen kan anvendes i sin oprindelige funktion / til sit oprindelige formål.

Betydningen af ”genanvendelse” er derimod at materialet eller produktet efter passende ændring, modifikation eller forarbejdning kan anvendes til et andet end sit oprindelige formål.

Vinger 2Genbrug af en gammel vindmøllevinge, der står overfor at blive kasseret, betyder således, at den – eventuelt efter reparation/renovering – vedblivende anvendes som møllevinge. Dermed er opnået en større nytteværdi ved en længere levetid eller ved en fortsat anvendelse på en mølle efter flytning til et andet sted.

Genanvendelse af den samme gamle vindmøllevinge betyder, at det glasfibermateriale som vingen er fremstillet af, efter den rette forarbejdning for eksempel kan bruges til at fremstille lydabsorberende paneler af.

Miljøskærm® beskæftiger sig udelukkende med genanvendelse af glasfiber. Og det skal forstås som at finde andre anvendelser for det glasfibermateriale, der bliver kasseret, når produkter som eksempelvis en vindmøllevinge, lystbåd eller flagstang ikke længere er funktionsdygtige.