Tekniske specifikationer

Omfattende undersøgelser af de mekaniske og akustiske egenskaber af granuleret glasfiber har dokumenteret, at materialet er særlig velegnet til visse anvendelser.

Sådanne anvendelser kan være termisk eller akustisk isolering, hvor der med fordel kan anvendes et stift materiale der ikke er vandsugende eller mister sin mekaniske integritet og styrkeegenskaber ved eksponering til klimatiske påvirkninger eller fugtholdig atmosfære.

De foretagne undersøgelser og prøvninger er i videst muligt omfang udført i henhold til relevante standarder og foretaget af akkrediterede institutter.