Støjskærm i Vallensbæk

Miljøskærm® har indgået en aftale med Vallensbæk kommune om opstilling af en 82 m lang støjskærm langs en af kommunens trafikerede veje.

Aftalen er kommet i stand ved et samarbejde med Gate 21, der arbejder med støjreducerende tiltag i de københavnske vestegnskommuner, og NCC A/S, der står for installation af skærmen.

Se omtale i bladet “Insight 21”: Insight 21 januar 2016