Produkter

MiljøskærmGranulat af genanvendt glasfiber limet i en porøs struktur har egenskaber, der gør det velegnet til anvendelse som udendørs opstillet støjskærm:

Materialet er stift med en betydelig mekanisk styrke samt stor formstabilitet, er ikke vandsugende og har god bestandighed overfor klimatiske påvirkninger.

 

granulat plader

 

 

 

 

 

Eksempel på plader af limet glasfibergranulat fra kasserede vindmøllevinger; øverst et sort porøst væv, der beskytter granulatet mekanisk uden af påvirke lydabsorptionen.

 

I det følgende findes beskrivelser af de produkter baseret på genanvendt glasfibermateriale, der for tiden arbejdes med: Støjskærme og termisk isolering.

 

Der skelnes overordnet imellem 3 typer af støjskærme, der er nærmere omtalt i det følgende:

  • Permanente støjskærme, typisk opstillet langs trafikerede veje
  • Midlertidig afskærmninger omkring anlægsarbejder og lignende
  • Havehegn med indbygget støjskærm

 

Forhåbentlig vil der med tiden opstå flere ideer til produkter, der med fordel kan fremstilles af genanvendt glasfibermateriale.