Produkter

MiljøskærmGranulat af genanvendt glasfiber limet i en porøs struktur har egenskaber, der gør det velegnet til anvendelse som udendørs opstillet støjskærm:

Materialet er stift med en betydelig mekanisk styrke samt stor formstabilitet, er ikke vandsugende og har god bestandighed overfor klimatiske påvirkninger.

I det følgende er omtalt 3 typer af støjskærme, nemlig:

  • Permanente støjskærme, typisk opstillet langs trafikerede veje
  • Midlertidig afskærmninger omkring anlægsarbejder og lignende
  • Havehegn med indbygget støjskærm

Vi forventer at udvikle flere ideer til produkter, der med fordel kan fremstilles af genanvendt glasfibermateriale.