Støjmålinger i Vallensbæk

Brüel & Kjær målte støjbelastningen for rækkehusene ud mod Sdr. Ringvej i Vallensbæk kontinuert døgnet rundt i en 3 ugers periode før opsætning af støjskærmen og igen i en 3 ugers periode efter opsætningen af støjskærmen. Målingerne er blevet behandlet af Rambøll,…

Ny støjskærm i Vallensbæk

Ny støjskærm i Vallensbæk

En 82 m lang støjskærm af Miljøskærms produkter er blevet opstillet langs Sdr. Ringvej i Vallensbæk; en Københavnsk forstadskommune hårdt plaget af trafikstøj.                           Opstilling af støjskærmen er…

Livscyklusvurdering (LCA)

Der kan opnås en reduktion på ca. 60% af CO2 udledningen og ca. 40% af energiforbruget ved fremstillingsprocessen af støjskærme af genanvendt glasfiber i forhold til støjskærme fremstillet af aluminium og mineraluld. Dette er konklusionen i COWI’s analyse af genanvendelsesprocessen for glasfiberens vej fra…