Omtale af Miljøskærm®

Dagbladet Roskilde bragte en artikel om Miljøskærm®, der indgik i erhvervstillægget for Sjællandske Medier den 1. oktober 2015. Se artiklen her: SN erhverv om Miljøskærm I november bragte tidsskriftet Trafik & Veje en artikel om Miljøskærm® Se artiklen her: TOGV…

Vattenfall og genanvendelse af glasfiber

Energiselskabet Vattenfall, der er operatør af flere danske vindmølleparker, har lagt en omtale af Miljøskærm på sin hjemmeside; se link: http://corporate.vattenfall.dk/Nyheder/nyheder/genbrug-af-vindmoller-skaber-nye-miljoprodukter/ Vattenfall beskriver derudover sin deltagelse i Genvind projektet, der er et samarbejde imellem forskningsverdenen og private virksomheder om genanvendelse…

Miljøskærm® i medierne

Opstillingen af støjskærmen ved Lyngby Omfartsvej fik en pæn pressedækning i såvel den trykte presse som TV: Se artikel i Børsen: Børsen 200115r Se artikel i Det Grønne Område: DGO 200115 Se indslag i TV2 Lorry her

Film om Miljøskærm®

Som opfølgning på den bevilgede støtte i 2012 har Miljøstyrelsen optaget en video om Miljøskærm® og genanvendelse af vindmøllevinger. Filmen ligger nu på YouTube. Tryk på link for at se filmen https://www.youtube.com/watch?v=Yp-tygIeBuk

Alexander Foss’ Industrilegat

Miljøskærm® havde den store ære at få tildelt støtte fra Alexander Foss’ Industrifond på 100.000 kr. til optimering af limprocessen til fremstilling af limet glasfibergranulat.                 Uddelingen af legater foregik i Industriens Hus…

MUDP 2014 støtte til pilotproduktion

Miljøstyrelsen har givet tilsagn om støtte til pilotproduktion af støjskærmskassetter herunder udvikling af egnet produktionsteknologi. Projektet gennemføres i et samarbejde imellem genbrugsselskabet H.J. Hansen, limproducenten ProGlue og Miljøskærm® og forventes afsluttet i sommeren 2015. Støtten er en del af Miljøministeriets tilskudsordning MUDP…

Store Støjdag 2014

Igen i år deltog Miljøskærm® i Referencelaboratoriets årlige konference ”Store Støjdag” på hotel Nyborg Strand. Deltagerne viste stor interesse for produkter af genanvendt glasfiber.               Vi udstillede bl.a. en støjskærmskassette fremstillet af glasfiber. Denne…

Det Grønne Iværksætterhus

Miljøskærm® bliver tilknyttet Det Grønne Iværksætterhus på DTU Risø campus. Det Grønne Iværksætterhus er et udviklings- og vækstmiljø for grønne iværksættere i Danmark og er en del af regeringens ”Grøn omstilling”, der har til formål at skabe grøn økonomi samt grøn…