Støjskærmselement udstilles

Plastindustrien indviede den 4. maj udstillingen “Plast i en cirkulær økonomi – sådan gør vi i praksis” i foyeren i Industriens Hus på Rådhuspladsen i København. Udstillingen består af produkter som danske virksomheder har fremstillet af genanvendt plast. Et af…

State of Green

State of Green bringer en omtale af Miljøskærms genanvendelse af kasserede vinger fra DONG. State of Green er et offentligt/privat samarbejde støttet af den danske stat, Dansk industri, Vindmølleindustrien m.fl. På hjemmesiden www.stateofgreen.com formidles information om nye danske bidrag og…

Støjmålinger i Vallensbæk

Brüel & Kjær målte støjbelastningen for rækkehusene ud mod Sdr. Ringvej i Vallensbæk kontinuert døgnet rundt i en 3 ugers periode før opsætning af støjskærmen og igen i en 3 ugers periode efter opsætningen af støjskærmen. Målingerne er blevet behandlet af Rambøll,…

Ny støjskærm i Vallensbæk

Ny støjskærm i Vallensbæk

En 82 m lang støjskærm af Miljøskærms produkter er blevet opstillet langs Sdr. Ringvej i Vallensbæk; en Københavnsk forstadskommune hårdt plaget af trafikstøj.                           Opstilling af støjskærmen er…

Miljøskærm® på Musicon i Roskilde

Miljøskærm® på Musicon i Roskilde

Musicon er en kreativ, musisk bydel i Roskilde, der tillader eksperimenter og kan fremvise innovativt byggeri af høj kvalitet. Her har Miljøskærm® fået lov til at opstille en støjskærm bestående af prototyper. Opstillingen er led i et testforløb der skal…

Fuld-skala akustiske test

Akkrediterede målinger af ny serie støjskærmselementer dokumenterer at genanvendt glasfiber er yderst velegnet til dæmpning af trafikstøj og anvendelse i støjskærme. Delta har i marts 2016 udført akkrediterede målinger af såvel akustisk absorption som akustisk isolation (dæmpning) af en ny serie støjskærmselementer iht…

Støjskærm i Vallensbæk

Miljøskærm® har indgået en aftale med Vallensbæk kommune om opstilling af en 82 m lang støjskærm langs en af kommunens trafikerede veje. Aftalen er kommet i stand ved et samarbejde med Gate 21, der arbejder med støjreducerende tiltag i de københavnske…

Livscyklusvurdering (LCA)

Der kan opnås en reduktion på ca. 60% af CO2 udledningen og ca. 40% af energiforbruget ved fremstillingsprocessen af støjskærme af genanvendt glasfiber i forhold til støjskærme fremstillet af aluminium og mineraluld. Dette er konklusionen i COWI’s analyse af genanvendelsesprocessen for glasfiberens vej fra…