Fuld-skala akustiske test

Akkrediterede målinger af ny serie støjskærmselementer dokumenterer at genanvendt glasfiber er yderst velegnet til dæmpning af trafikstøj og anvendelse i støjskærme.

Delta har i marts 2016 udført akkrediterede målinger af såvel akustisk absorption som akustisk isolation (dæmpning) af en ny serie støjskærmselementer iht DS/EN 1793-1 og DS/EN 1793-2.

Miljøskærm® har dermed fået dokumentation for at elementernes opfylder alle relevante myndighedskrav, og at elementernes egnethed til  anvendelse i støjskærme er mindst på niveau med andre eksisterende produkter.

 

Måling af lydisolation; Delta

IMG_0407_rev1_red

 

 

 

 

 

 

 

 

Måling af lydabsorption i DTU bygningsakustisk laboratorium; Delta

IMG_0419_rev_1_red