Genanvendelse af glasfibermaterialer

Trafikstøj og genanvendt glasfiber

I løbet af de sidste 40-50 år er anvendelsen af glasfiber steget støt. Med en øget anvendelse følger en stigende mængde af kasseret materiale, og dermed et stigende miljømæssigt problem.

En aktuel miljømæssig udfordring er støj fra trafik, industri og anlægsarbejder mv i boligområder. Der bliver i disse år investeret store beløb for at reducere støjgener, der kan være stærkt generende og have negative helbredsmæssige konsekvenser.

Som den første og hidtil eneste har Miljøskærm® fundet metoder og teknologi til at genanvende kasseret glasfibermateriale til fremstilling af et lydabsorberende materiale, der er yderst velegnet til anvendelse i støjskærme.
Miljøskærm® har dokumenteret, at støjskærmsprodukter baseret på genanvendt glasfiber har akustiske egenskaber der er mindst på højde med mineraluld og andre produkter, der almindeligvis anvendes til støjreducerende produkter i dag.
Det er indlysende, at der er en stor samfundsmæssig gevinst at hente ved på denne måde at opnå såvel en reduceret affaldsmængde som at fremme bæredygtige produkter.

På denne hjemmeside finder du beskrivelser af Miljøskærm®’s produkter og resultater af det hidtidige udviklingsarbejdet. Perspektivet er at der vil med stor sandsynlighed også vil kunne udvikles andre nye og spændende produkter og anvendelsesområder for genanvendt glasfiber.

Opdateringer

Aftale med DONG om Vindeby møllevinger

                Nedtagning af Vi[...]

Video om Vallensbæk projektet

Samarbejdet omkring etableringen af støjskærmen i Vallensbæk er blevet dokumenteret i en kort video.[...]

Støjmålinger i Vallensbæk

Brüel & Kjær målte støjbelastningen for rækkehusene ud mod Sdr. Ringvej i Vallensbæk kontinuert [...]

Ny støjskærm i Vallensbæk

En 82 m lang støjskærm af Miljøskærms produkter er blevet opstillet langs Sdr. Ringvej i Vallensbæk;[...]

Miljøskærm® på Musicon i Roskilde

Musicon er en kreativ, musisk bydel i Roskilde, der tillader eksperimenter og kan fremvise innovativ[...]