Trafikstøj og genanvendt glasfiber

 

Miljøskærm har udviklet bæredygtige støjskærmsprodukter baseret på genanvendt glasfiber. Genanvendelsen bidrager til at skåne miljøet for deponering af en stadigt stigende mængde af ikke-nedbrydelige affaldsprodukter som bl.a. glasfiber, og reducerer samtidig behovet for udvinding af nye råvarer.

Over årene er anvendelsen af glasfiber steget støt, og med en øget anvendelse følger med tiden en stigende mængde kasseret materiale, der i dag udgør et stigende miljøproblem.

Samtidig har vi en betydelig miljømæssig udfordring med støj fra især trafik, industri og anlægsarbejder. Undersøgelser dokumenterer, at udsættelse for støj, udover at være stærkt generende, også kan have alvorlige helbredsmæssige konsekvenser.

Miljøskærm® har selvstændigt udviklet teknologi og produkter, der bidrager til at løse begge disse miljøproblemer: At genanvende glasfiber som et lydabsorberende materiale der kan anvendes i støjskærme.

Dermed bidrager Miljøskærm til opfyldelse af 3 af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling: Nr. 3 Sundhed og trivsel, Nr. 9 Industri, innovation og infrastruktur og Nr. 12 Ansvarligt forbrug og produktion.

Miljøskærms støjskærmsprodukter har akustiske egenskaber, der er på højde med eller bedre end mineraluld og andre produkter, der almindeligvis anvendes i støjskærmsprodukter i dag. Og anvendt i støjskærme udnyttes netop den egenskab, at glasfiber ikke nedbrydes naturligt, og dermed giver produkterne meget stor holdbarhed.

Se kort video om Miljøskærm på Youtube ved at klikke på dette link

 

 

 

 

Opdateringer

GP Metal

I løbet af sommeren og efteråret 2018 opsatte Miljøskærm lydabsorberende elementer på eksisterende [...]

Sustania

Sustania er dannet af en række filantropiske fonde og virksomheder, der ønsker at fremme bæredygtig[...]

Folkemøde om trafikstøj

Miljøskærm deltog i folkemøde om trafikstøj som Gate21 afholdt i Albertslund den 1 oktober 2018. Ri[...]

WindEurope Hamburg 2018

WindEurope er den europæiske interesseorganisation for vindenergi. På den årlige konference i 2018[...]

ATV-SEMAPP

ATV-SEMAPP er en forkortelse for Akademiet for de Tekniske Videnskaber – Selskabet for Maskinteknis[...]